Autorskie Klony Eksperymentalnej Szkółki Liliowców

Prezentowany poniżej przegląd osiągnięć hodowlanych Eksperymentalnej Szkółki Liliowców ma na celu zapoznanie Czytelników Strony z zakresem możliwych do osiągnięcia efektów hodowlanych w naszych warunkach klimatycznych, w każdym ogrodzie, bez specjalistycznego wyposażenia jak: sterowane komputerowo szklarnie, tunele foliowe, automatyczne nawadnianie itp. W zamyśle autora Strony ma to stanowić zachętę do podejmowania działań hodowlanych przez szerokie i powiększające się z każdym rokiem grono miłośników roślin ozdobnych w naszym kraju. Możliwość oceny każdego z prezentowanych klonów, po kliknięciu na zdjęcie, ma w efekcie odpowiedzieć na pytanie, które liliowce najbardziej przystają do upodobań i gustów Czytelników. Pozwoli to dokonać wyboru preferowanych kierunków hodowli na przyszłość. Zapraszam do przeglądu Autorskich Klonów Eksperymentalnej Szkółki Liliowców.