Korale Karoliny

smile-sun-02
smile-sun-03
Korale Karoliny (Bodalski 2015) 830-1 (Else Kaizer x Sdlg) Tet, E, M, 37(95cm), 7,5(19cm), 2 rozgałęzienia, 14 pąków na pędzie. Kwiaty jednolicie koralowe z szerokim purpurowym okiem przekreślonym trzema jasnymi wstęgami wzdłuż długiej osi petali i ciemnopurpurowym marginesem zewnętrznych brzegów petali nad zielono pomarańczowym gardłem. Rysunek petali przeniesiony a sepale.

Back