Hemerocallis Club

Hodowla kwiatów, w tym również liliowców jest przedsięwzięciem twórczym, w wyniku którego z założenia ma powstać coś nowego, przypisanego wyłącznie twórcy i stanowiącego jego wyłączną, niekwestionowaną własność. To  tak, jak napisany wiersz staje się własnością poety,  namalowany obraz własnością malarza, czy utwór muzyczny, -  własnością kompozytora. Tworzenie własnych kwiatów nie jest czynnością uprawianą powszechnie, bo rozkosz upajania się widokiem piękna kwiatu stworzonego własnymi rękoma bogowie ograniczyli wyłącznie dla wybranych. To są właśnie hodowcy liliowców. Chcąc umożliwić i ułatwić czytelnikom tej strony możliwość twórczej ingerencji w naturalne prawa natury, która w dziele tworzenia nowych wartości staje się źródłem niepowtarzalnych satysfakcji, powołaliśmy w wąskim gronie entuzjastów Klub Hodowców Liliowców „Hemerocallis Club”. Chętnych do współpracy zapraszamy do naszego grona !