II Spotkanie „Hemerocallis Club”

1 Drugie spotkanie hodowców liliowców, - członków Hemerocallis Club, zorganizowane staraniem Jerzego Bodalskiego po dwu latach od spotkania pierwszego, odbyło się w Łodzi w dniach 9-10 lipca 2013 r. Miejscem spotkania był położony na północno-zachodnich krańcach miasta Hotel Agat. agat Jak odnotował Punkt Rejestracji uczestników prowadzony przez Tadka Kosmusa, w spotkaniu wzięło udział 26 osób, - obok członków Klubu i osób im towarzyszących, zaproszeni goście: Hanna Grzeszczak-Nowak i Tomasz Nowak z Arboretum w Wojsławicach, ks.Zygmunt Galoch, Andrzej Hajdys, Stanisław Karski, ks.Dariusz Maćczak, Michał Piotrowaki, i Anna Sawicka. Pierwszy dzień spotkania wypełniło Sympozjum, na którym wygłoszono sześć referatów:
  • ‘Wojsławicka kolekcja liliowców’- Hanna Grzeszczak-Nowak
  • ‘Hodowla liliowców w Polsce – historia, stan obecny, perspektywy i droga do sukcesu’ – Jerzy Bodalski
zdj2 zdj3
  • ‘Zakres zmienności cech u liliowców i ich dziedziczenie’ – Artur Jasiński
  • ‘Droga liliowców od zapylania do uzyskania dorosłych roślin” – Grażyna Świątkowska
4
  • ‘Czynniki genetyczne i uprawowe oraz inne uwarunkowania kształtujące proces hodowli liliowców – Tadeusz Kosmus
  • ‘Współczesne kierunki hodowli liliowców diploidalnych’ – Emil Gwizdała
5 zdjęcie4 Zasadniczym referatem wprowadzającym był wykład Jerzego Bodalskiego gdzie w rysie historycznym przedstawiono m.inn. najstarszą, ciekawą postać spośród Polaków zainteresowanych liliowcami,- uczonej wileńskiej, okresu międzywojennego doc. dr Antoniny Sienickiej ( 1898 – 1979).

1 2

Sesję referatową podsumował Tomasz Nowak, podkreślając edukacyjne znaczenie Sympozjum i rolę integracji środowiska entuzjastów liliowców, w popularyzacji uprawy i hodowli liliowców w naszym kraju. Po referatach, gospodarz spotkania zaprosił gości na uroczystą kolację, która w bardzo sympatycznej atmosferze przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Drugi dzień był poświęcony zwiedzaniu ogrodów łódzkich hodowców liliowców. Ze względów organizacyjnych zaczęto od pobliskiego ogrodu p. Jadwigi i Andrzeja Celichowskich a następnie zatrzymano się na dłużej w Eksperymentalnej Szkółce Jerzego Bodalskiego. Tu pod namiotami dyskutowano długo o liliowcach i wymieniano doświadczenia. 032 SONY DSC Ostatnim zwiedzanym obiektem był ogród p. Ireny i Michała Jadczyków. Na zakończenie Państwo Hanna i Tomasz Nowakowie zaprosili obecnych na święto liliowców w „ Hemeromania” w Wojsławicach w dniu 14 lipca.

3

Uczestnicy II Spotkania Hemerocallis Club: Od lewej strony stoją: Tomasz Nowak, Michał i Irena Jadczykowie, , Grażyna Świątkowska, Krystyna i Tadeusz Kosmusowie, Hanna Grzeszczak-Nowak, Andrzej Celichowski, Anna Kozłowska-Bodalska, Artur Jasiński, Barbara Wojnowska, Emil Gwizdała, Jan Kurowski, Ewa Kotula, Dariusz Maćczak, Zygmunt Galoch, Tadeusz Kotula i Michał Jeziorski. DSC_1360 opr. Andrzej Celichowski i Michał Jadczyk