III Spotkanie „Hemerocallis Club”

III spotkanie W dwa lata po spotkaniu w Łodzi odbyło się trzecie spotkanie członków Hemerocallis Club tym razem w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie . Staraniem Prezesa Klubu - Jerzego Bodalskiego spotkanie wpisane było w polską edycję międzynarodowego programu „Fascination of Plants Day” W dniach 16 - 17 maja gościny Klubowi udzieliło Arboretum SGGW a uczestników powitał jego Dyrektor, - Piotr Banaszczak. Pierwszego dnia w ramach Konferencji: "Postęp w hodowli polskich odmian liliowców" wygłoszono następujące referaty :
  • Emil Gwizdała : " Postęp w hodowli liliowców diploidalnych "
  • Jerzy Bodalski : " Anatomia postępu w hodowli liliowców "
  • Artur Jasiński : " Niestandardowe metody wprowadzania postępu w hodowli liliowców "
  • Tadeusz Kosmus : " Propozycja intensyfikacji nawożenia , ochrony oraz stymulacji zapyleń w hodowli liliowców "
  • Michał Jadczyk : "Miejsce Polski w liliowcowych organizacjach na świecie "
  • Andrzej Celichowski : "Procedura rejestracji liliowców w American Hemerocallis Society "
Po dyskusji nad referatami, na zakończenie dnia, uczestnicy spotkania zebrali się na uroczystej kolacji w sympatycznie urządzonych salach restauracyjnych SGGW. Nie było końca rozmów, dyskusji, dzielenia się własnymi doświadczeniami i prezentacją własnych osiągnięć hodowlanych. Drugiego dnia Dyrektor Arboretum Piotr Banaszczak zapoznał zebranych z historią kolekcji dendrologicznej i oprowadził pokazując osobliwości ogrodu, w tym Narodową Kolekcję Rodzaju Eleutherococus, oraz zaprosił do obejrzenia sal wystawowych muzeum leśnego. Dodatkowa atrakcja czekała zebranych w punkcie sprzedaży drzew i krzewów ozdobnych o udokumentowanym pochodzeniu z kolekcji Arboretum. Na pamiątkowym zdjęciu, wśród kwitnących rododendronów (od lewej): Piotr Banaszczak, Kazimierz Świątkowski, Grażyna Świątkowska Irena Jadczyk, Michał Jadczyk, Andrzej Celichowski, Andrzej Hajdys, Anna Bodalska, Zygmunt Galoch, Barbara Wojnowska, Zbigniew Antonik, Sławomir Dulęba, Krystyna Kosmus, Tadeusz Kosmus, Jan Kurowski z małżonką. iii_spotaknie_Hemerocallis_Club_uczestnicy Opracowali : Andrzej Celichowski, Michał Jadczyk