IV Spotkanie „Hemerocallis Club”

Dni 7- 8 lipca 2017 roku były dniami kolejnego, IV Spotkania „Hemerocallis Club” . Spotkania te odbywają się co dwa lata w różnych miejscach kraju z przesłaniem integracji miłośników liliowców, bliższego nawiązania wzajemnych kontaktów, prezentacji własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń i edukacji w zakresie uprawy i hodowli liliowców. Tym razem miejscem IV Spotkania „Hemerocallis Club” był Rybnik, - miasto o wieloletnich tradycjach kultu roślin ozdobnych i kwiatów a gospodarzem spotkania i jego organizatorem Tadeusz Kotula, - członek Klubu o wybitnych osiągnięciach w twórczej hodowli liliowców.

Spotkanie miało charakter otwarty, adresowane było do wszystkich osób zainteresowanych hodowlą liliowców w kraju i anonsowane było na łamach Facebook’a. Po rejestracji uczestników spotkania w Hotelu Politańki w Rybniku uczestnicy odwiedzili przydomowy ogród państwa Ewy i Tadeusza Kotuli. Bogactwo nasadzeń roślin ozdobnych w tym ogrodzie, kwitnącej kolekcji liliowców, lilii i innych bylin było nie tylko wspaniałym otwarciem spotkania ale również zapowiedzią kolejnych niespodzianek i atrakcji. Ważnym elementem spotkania było edukacyjne seminarium poświęcone hodowli i uprawie liliowców. Odbyło się ono w Sali Konferencyjnej Hotelu Politański w Rybniku wg. poniższego programu:
Jerzy Bodalski
Rola „Hemerocallis Club” w kształtowaniu oblicza polskiej hodowli liliowców - 45 min.
  • historia powstania Hemerocallis Club
  • promocja osiągnięć hodowlanych członków Klubu
  • rejestracja polskich odmian w rejestrach międzynarodowych
  • wspólne przedsięwzięcia organizacyjne
  • aktualne programy twórczej hodowli liliowców tetraploidalnych na świecie
Przerwa kawowa - 10 min.
Artur Jasiński
Procedura transformacji diploidalnych form liliowców w tetraploidalne - 15 min.
Tadeusz Kosmus
Nowe środki chemiczne do wykorzystania w uprawie liliowców - 15 min.
Doświ adczenia hodowlane w wyniku skojarzeń: Linda’s Magic, J.T.Davis i Victorian Lace - 15 min.
Adam Łopyta
Zastosowanie liliowców w kuchni i w medycynie - 15 min.
Przerwa kawowa - 10 min.
Grażyna Świątkowska
Zimowanie liliowców w klimacie w Polski Północnej - 20 min.
Tadeusz Kotula
Moja hodowla liliowców - 20 min.
Barbara Rojkowska
Moja kolekcja i hodowla liliowców - 20 min.
Dyskusja, komentarze, pytania, dowolne wystąpienia słuchaczy - 30 min.
Dzień zakończyła wspólna, uroczysta kolacja, która była okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów towarzyskich, wymiany doświadczeń i dyskusji. Drugi dzień spotkania wypełnił nie mniej atrakcyjny program. W godzinach porannych uczestniczy zwiedzili odbywającą się w Rybniku tym samym czasie Wystawę Lilii, po czym zostali przewiezieni autokarem na pole uprawne liliowców p. Kotuli. Pole to było prawdziwą, godną najwyższego uznania prezentacją osiągnięć hodowlanych p. Tadeusza Kotuli, a co ważniejsze widocznym dowodem, że w warunkach klimatycznych naszego kraju można uzyskać wyniki w hodowli liliowców równe standardom hodowli światowej. Uczestnicy spotkania z wielkim, niekończącym się zainteresowaniem, fotografowali ciekawsze siewki, zbierali pyłki, dyskutowali i wymieniali doświadczenia hodowlane. Zwiedzenie hodowli liliowców p. Tadeusza Kotuli miało w powszechnej opinii niezapomniany walor edukacyjny. Spotkanie zakończyła wycieczka i zwiedzanie Ogrodów Gospodarstwa Szkółkarskiego p. Bronisława Kapiasa w Goczałkowicach – Zdroju.
Uczestnicy spotkania na zdjęciu: stoją: Tadeusz Kosmus, Joanna Bodalska-Lipińska, Sławomir Dulęba, Anna Kozłowska-Bodalska, Małgosia Szczerba, Jerzy Burek, Piotr Goliński. Stefan Wolski, Grażyna Świątkowska, p. Janowska, Maryla Ślusarczyk, Ewa Kotula, Michał Jadczyk, Irena Jadczyk, Maciej Szczepański, Adam Łopyta, Adam Ślusarczyk. Artur Jasiński. Klęczą: Justyna Barska, Jerzy Bodalski, Barbara Wojnowska, Anna Zając, Barbara Rojkowska, Emilia Szczepańska. W spotkaniu uczestniczyli również nieobecni na zdjęciu: Kazimierz Świątkowski, Robert Banczerowski, Roman Barski, Jerzy Widenka i Janusz Banaś, Piotr Janowski