Regulamin Klubu

 1. Klub Hodowców Liliowców jest nieformalnym związkiem osób, zainteresowanych prowadzeniem i promocją twórczej hodowli liliowców w Polsce i rejestracją polskich odmian tych kwiatów w rejestrach międzynarodowych.
 2. Członkowie Klubu prezentowani są na stronie internetowej „Eksperymentalna Szkółka Liliowców”.
 3. Członkiem Klubu zostać może każda osoba zajmująca się amatorsko bądź profesjonalnie hodowlą liliowców, która:
  • wyrazi wolę przystąpienia do Klubu i przedstawi rekomendację członka Klubu
  • wyrazi wolę przystąpienia do Klubu, przedstawi motywy i uzasadnienie takiej decyzji oraz uzyska aprobatę przyjęcia przez większość członków Klubu
 4. Działalność Klubu opiera się na solidarnej, koleżeńskiej współpracy jej członków w zakresie:
  • wymiany doświadczeń
  • podejmowania wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i programowych
  • wymiany materiału roślinnego (sadzonki roślin, nasiona, pyłki)
  • promocja własnych osiągnięć hodowlanych