VI Spotkanie „Hemerocallis Club” Rybnik 16 – 17 lipiec 2022 r.

To już drugie spotkanie w Rybniku, u wielkich miłośników kwiatów i niezwykle gościnnych państwa Ewy i Tadeusza Kotulów /pierwsze było 7-8 lipca 2017r./ W sobotę 16 lipca – po przyjeździe i rejestracji uczestników /a przybyło 25 osób/ o godz.17.00 rozpoczęło się seminarium poświęcone kwestiom hodowlanym i uprawowym liliowców.

W imieniu Gospodarzy uczestników spotkania powitał Tadeusz Kosmus.

Na wstępie uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy zmarłego w dniu 1 lipca zasłużonego członka Hemerocallis Club i liliowcowej społeczności – Michała Jadczyka

Seminarium obejmowało wystąpienia:

  • Tadeusz Kosmus „Nowe nawozy i produkty do zastosowania w uprawie liliowców”Autor wystąpienia omówił skład i właściwości preparatów: Wapno Microflora , Bioilsa 6-5-13 i Carbohumic oraz ich uszlachetniający wpływ na glebę.
  • Artur Jasiński podniósł kwestię poliploidalności liliowców w kategorii wyższej niż tetraploidy., zwracając uwagę na dyskusyjną wartość metodologii oznaczeń za pomocą cytometrii przepływowej oraz hodowlaną trwałość pozyskanych tą drogą roślin.
  • Grażyna Świątkowska dokonała prezentacji zdjęć najciekawszych siewek liliowców z ostatnich lat swojej hodowli.
  • Tadeusz Kotula przedstawił ewolucję linii hodowlanych na przykładzie własnych siewek/odmian.

Po wystąpieniach przyszedł czas na pytania i dyskusję o przedstawionych zagadnieniach.

Tradycyjnie już finałem dnia była uroczysta kolacja, która obfitowała regionalnymi potrawami i przeciągającymi się do późnej nocy rozmowami i wymianą opinii oraz doświadczeń.

Drugi dzień rozpoczął się wspólnym śniadaniem, po którym wszyscy udali się do gospodarstwa hodowlanego Maravilla Tadeusza Kotuli. Piękny pogodny dzień sprzyjał zanurzeniu się pomiędzy łany rozrośniętych kęp liliowców,. kontemplowaniu poszczególnych siewek i odmian; Dywagacjom i zachwytom nie było końca. Z wielkim żalem więc przyszło żegnać to kolejne ‘święto liliowca’ i udać się w drogę powrotną do swoich miejsc zamieszkania.Uczestnicy potkania:

Banaś Janusz, Domagała Walerian, Goliński Piotr, Jasiński Artur, Kosmus Tadeusz, Kotula Ewa, Kotula Tadeusz, Kwil Agnieszka, Lechowicz Jaromir, Lechowicz Urszula, Łopyta Adam, Miklewicz Lucyna, Nowak Dorota, Nowak Wojciech, Paszkowski Ryszard, Siemiątkowska Grażyna, Siemiątkowska Teresa, Siemiątkowski Kazimierz, Sitarek Grzegorz , Spiridonova Marina, Ślusarczyk Adam, Ślusarczyk Maryla, Urbaniak Ewa.

Opracował: Tadeusz Kosmus