Hodowla liliowców przy otwartej kurtynie

Strona ta w moim zamyśle służyć ma przekazywaniu szerszemu gronu miłośników liliowców informacji związanych z hodowlą liliowców: doborem partnerów, krzyżowaniem roślin, wysiewem nasion, selekcją i szeregiem innych problemów związanych z twórczą hodowlą liliowców. Również z popularyzacją własnych, nawet najskromniejszych osiągnięć hodowlanych i własnych doświadczeń Czytelników.
Zamieszczać będę na tej stronie wszelkie spostrzeżenia, wypowiedzi i szersze opracowania, jak również dokumentację fotograficzną. Szczególnie oczekiwane będą wszystkie uwagi,  zbieżne z ogólnymi założeniami programowymi Szkółki. Do redagowania strony zapraszam wszystkich miłośników liliowców, wypełniać ją będę sukcesywnie, zależnie od stopnia zainteresowania i popularności Eksperymentalnej Szkółki Liliowców .

Gorąco zapraszam i zachęcam do współpracy Jerzy Bodalski