Black Angel (Czarny Anioł)

405-3 Brookie Bug x Venus Fly Trap 'Czarny Anioł'
405-3
Black Angel (Bodalski 2014) 405-3 (Brookie Bug x Venus Fly Trap) Tet, Dor, E, 29” (73 cm), 7” (17,5 cm) 3 rozgałęzienia 12 pąków na pędzie. Kwiaty o gwiaździstej budowie w kolorze ciemnej, głębokiej purpury mocno kontrastującej ze złocistą gardzielą i złotym, fryzowanym wykończeniem zewnętrznych krawędzi petali.

Powrót do Kolekcji