Gwiazda Pomyślności

477-1   Interview with Vampire x Vampire Bat 'Gwiazda Pomyślności'
477-1 (2)
Gwiazda Pomyślności (Bodalski 2014) 477-1, (Interview with a Vampire x Vampire Bat) Tet, SEv, M, 47” (120 cm), 7” (18 cm), 4 rozgałęzienia, 26 pąków na pędzie. Purpurowe kwiaty o gwiaździstej budowie z szeroką, żółtą gardzielą.Złote, strzępiaste wykończenie zewnętrznych krawędzi wszystkich działek.

Powrót do Kolekcji