Through Pink Glasses (Przez Różowe Okulary)

541-2   Rock Solid x Sdlg 'Through Pink Glasses'
541-2 (2)
Through Pink Glasses (Bodalski 2014) 541-2 (Rock Solid x Sdlg.) Tet, SEv, E, 35” (90 cm), 6” (15 cm),4 odgałęzienia 20 pąków a pędzie. Kwiaty różowe o tradycyjnej budowie z szerokim ciemnofioletowym okiem i fioletowym marginesem pofałdowanych zewnętrznych krawędzi petali nad trójkątnym, zielonożółtym gardłem. Rysunek środkowej części okwiatu przeniesiony na sepale.

Powrót do Kolekcji