Smile of Beauty (Uśmiech Piękna)

smile-sun-02
smile-sun-03
Smile of Beauty (Bodalski 2015) 809 – 1 (Wickedly Wild and Wonderful x Titanic) Tet, E, E, 35”(90cm), 6,5”(16,5cm) 3 rozgałęzienia, 18 pąków na pędzie. Powtarza kwitnienie. Pachnie. Kwiaty jasnokremowe z ciemnopurpurowym, rozbudowanym okiem przekreślonym trzema jaśniejszymi wstęgami i ciemnopurpurowym obrysem zewnętrznych krawędzi petali nad zielonożółtym gardłem. Rysunek petali przeniesiony na sepale.

Powrót do Kolekcji