Czarno na Białym

Czarno na białym (Bodalski 2016) 759 (Unknown x Unknown) Tet, Dor, E, 31”(80 cm),6,5” (17 cm) 3 rozgałęzienia, 12 pąków na pędzie. Białe kwiaty z szeroko rozbudowanym purpurowo-kasztanowym okiem przeniesionym na sepale. Zielono–żółte gardło Odmiana rozrasta się w duże, kwitnące kępy.

Powrót do Kolekcji