Wesołe Kumoszki

Wesołe Kumoszki (Bodalski 2016) 446-6 (unknown × Spacecoast Ojo Rojo) Tet, SEv, E, 36” (92 cm), 6” (15 cm) 3 rozgałęzienia, 15 pąków na pędzie. Kremowo-żółte kwiaty z ciemnofioletowym okiem i drobnofalistą falbanką zewnętrznych krawędzi petali. Rysunek przeniesiony na sepale. Zielona głęboka gardziel.

Powrót do Kolekcji