Your Absence (Twoja Nieobecność)

Your Absence (Bodalski 2016) 209 – 3 (Black Velvet Baby × All of My Love to You) Tet, SEv, M, 43”, (108 cm), 6 (15,5 cm) 4 rozgałęzienia, 25 pąków na pędzie. Jednolicie ciemnopurpurowe kwiaty z ciemniejszym halo w strefie oka i szeroką falbanką zewnętrznych krawędzi petali nad głęboką zieloną gardzielą.

Powrót do Kolekcji