Everywhere Your Anger

Everywhere-Your-Anger
Everywhere-Your-Anger

Everywhere Your Anger (Bodalski 2020) 1279-4 (Waves of Joy op.) Tet, SEv, E, 42”(106 cm) , 7”(18 cm), 3 rozgałęzienia, 25 pąków na pędzie. Kwiaty żółte, strefa oka pokryta purpurowo czerwonym wielocyklicznym wzorem nad oliwkowo zieloną gardzielą. Lekko sfalowane krawędzie petali.

Powrót do Kolekcji