Fleeing Eye (Uciekające Oko)

fleeing-eye-02

Fleeing Eye (Bodalski 2013), 303-5, (Rock Solid x Heavenly Pink Fang) Tet, Dor, M, 35” (88 cm), 5,5” (14 cm), 2 rozgałęzienia pędu, 14 pąków na pędzie Jasnokremowe kwiaty ze złocistym marszczeniem zewnętrznych krawędzi petali i białym marginesem sepali. Promieniście złocista strefa oka, ograniczona purpurowym zarysem zanikającego oka.

Powrót do Kolekcji