Flight to the Future (Lot ku przyszłości)

flight-to-the-future-02
flight-to-the-future-03
Flight to the Future (Bodalski 2013), 131-4, (Mary Lena x Venus Fly Trap) Tet, SEv, ML, 28” (72 cm), 5,5” (14,5 cm) 3 rozgałęzienia pędu, 16 pąków na pędzie Ciemnoczerwone kwiaty z białymi wstęgami wzdłuż długiej osi petali z bogatym złocistym postrzępieniem zewnętrznych brzegów petali nad jasnożółtą gardzielą.

Powrót do Kolekcji