Kształt kwiatu

Odmiany o kwiatach pajęczych

Odmiany liliowca o kwiatach pajęczych stanowią najbardziej kontrowersyjną i tajemniczą grupę roślin. Wynika to przede wszystkim z ich zróżnicowanej budowy anatomicznej, która oscyluje między symetrią a asymetrią, regularnością i bezładem a w kategoriach estetycznych miedzy pięknem i brzydotą. Jak wszystko to, co różne od obyczajów, przyzwyczajeń i powszechnej akceptacji tak i liliowce z grupy kwiatów pajęczych mają swoich zwolenników i przeciwników.

Ich kwiaty charakteryzują się wydłużonymi, wąskimi  działkami, o zbliżonej długości między petalami i sepalami, które zachowując miedzy sobą wyraźne odstępy, tworzą kształt gwiazdy.

Część odmian zachowuje regularność budowy, podtrzymywaną przez symetrycznie rozmieszczone figury kolorystyczne zarówno na działkach wewnętrznych jak i zewnętrznych (ryc. 15). Można przypuszczać, że  cecha ta wyraźnie rozpowszechniona wśród odmian o kwiatach pajęczych, wykorzystana została w hodowli dla wzbogacenia sepali w elementy dekoracyjne w  odmianach liliowców o kwiatach typowych.

Ryc.15 Pajęcze formy kwiatów liliowca (1)

ALittleFrieScarecrow

A Little Fire Scarecrow

MintOctopus

Mint Octopus

GreyWith

Grey With

CandyCaneDreams

Candy Cane Dreams

DancesWithGiraffes

Dances with Giraffes

WingedMigration

Winged Migration

MarkedByLydia

Marked by Lydia

LuckyStreak

Lucy Streak

Znaczna część odmian o kwiatach pajęczych jest zaprzeczeniem porządku, regularności i ładu w biologii. Ich kwiaty układają działki w rożnych płaszczyznach i często ulegają skręceniu wzdłuż osi długiej. Tworzy to wrażenie chaosu i bezładu a także budzi wątpliwości w odbiorze wrażeń estetycznych (ryc.16)

Ryc.16 Pajęcze formy kwiatów liliowca (2)

AppleSwirl

Apple Swirl

LetLoose

Let Loose

PurpleSatelite

Purple Satellite

StarTwister

Star Twister

MemoryNumberOne

Memory Number One

HeavenlyCurlsShirley

Heavenly Curls Shirley

TempleCurls

Temple Curls

CrookedHouse

Crooked House

Jak powiedziano wyżej i te formy mają swoich zwolenników.