Kształt kwiatu

Odmiany o kwiatach pełnych

Odmiany liliowca o kwiatach pełnych, podobnie jak inne formy kwiatów są przedmiotem intensywnych prac hodowlanych i z pewnością mają swoich zagorzałych zwolenników. Wydawać by się mogło, że kształt pełnego kwiatu liliowca jest zawsze taki sam, i jedynie różna kolorystyka może stanowić o różnicach między kwiatami tej kategorii. 

Kwiat „pełny” jak wskazuje nazwa, wypełnia okwiat poza układem podstawowym, zwielokrotnioną liczbą działek wyrastających z dna kielicha, ku górze, tworząc w płaszczyźnie pionowej formę mniej lub bardziej regularnej półkuli (ryc. 12).

Ryc.12 Odmiany liliowców kwiatach pełnych
NightEmbers

Night Embers

SundanceTruffle

Sundance Truffle

CardiganBay

Cardigan Bay

TwiceKissed

Twice Kissed

Okazuje się jednak, że transformacja pręcików w działki dodatkowe, warunkująca pełną formę kwiatu, przebiegać może również z morfologicznymi odstępstwami od powszechnie przyjętych standardów (ryc.13). Można spotkać, choć rzadko, formy trójkątne (a),  formy,  w których „pełnia” kwiatu utworzona jest poprzez powielanie układu działek podstawowych w pietrowej nadbudowie ku górze (b,c) bądź formy odpowiadające określeniu kwiatów półpełnych (d).

Ryc. 13 Różne warianty kwiatów pełnych/półpełnych liliowca
PumpkinAndSpice

Pumpkin and Spice (a)

AlternateUniverse

Alternate Universe (b)

CompanyOfSwans

Company of Swans (c)

doubleroyalpurple

Double Royal Purple (d)

Innym, najbardziej nowatorskim w hodowli pełnych kwiatów liliowca, jest kierunek zakładający budowę pełni okwiatu poprzez narastające stopniowanie liczby i wielkości działek centralnych, poza układem podstawowym. Efekt tego stopniowania ilustruje ryc.14., która przedstawia w kolejno po sobie następujących rycinach, narastające wypełnianie centralnej części kwiatu dodatkowymi działkami. Można dyskutować, czy formy z niewielkim przybytkiem działek centralnych (a,b,c), mają być klasyfikowane jako kwiaty typowe czy jako kwiaty pełne.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że rozbudowana ilościowo liczba działek centralnych w układzie stanowiącym integralną całość, oddzieloną w sposób wyraźny od układu podstawowego, jaką demonstruje odmiana Whale Of a Truflea (d), stanowi nową jakość w kategorii pełnych odmian kwiatów liliowca.

Ryc.14 Różne warianty kwiatów pełnych liliowca
TexasFeatheredFancy

Texas Feathered Fancy (a)

FranksCottonCandy

Frank's Cotton Candy (b)

BonibraeSharky

Bonibrae Sharky (c)

WhaleOfATruffle

Whale of a Truffle (d)