Kwiat liliowca

Pobieżne spojrzenie na kwiat liliowca i syntetyczna ocena jego urody jaka dokonuje się w naszej podświadomości, kiedy oglądamy jego kwiaty, pomija szereg anatomicznych i kolorystycznych szczegółów składających się na całość, którą prezentuje roślina. Podczas gdy szczegółowa analiza poszczególnych elementów anatomicznej budowy kwiatu i jego kolorystyki dla ogółu ludzi stykających się z kwiatami jest niecelowa i niepotrzebna, nabiera istotnego znaczenia dla hodowcy, dla którego kwiat winien być zespołem cech możliwych do wykorzystania w programowaniu zamierzonego efektu hodowlanego.

Ten sposób myślenia przyświecał zamiarowi przeprowadzenia dokładnej analizy efektów jakie współczesna hodowla wprowadziła w wygląd i ubarwienie kwiatów liliowca, zręcznie manipulując przypisanymi mu genetycznie cechami bądź generując nowe, dotąd  nieznane.  Znajomość tych cech i sposobu ich dziedziczenia winna być alfabetem każdego, kto zamierza poświęcić się twórczej hodowli liliowców  i kto ma nadzieję na odniesienie sukcesu.

Przyjęta powszechnie systematyka kwiatów liliowca wyróżnia cztery podstawowe formy kwiatów: (ryc.1) odmiany o kwiatach typowych (a), pełnych (b), pajęczych (c) i nietypowych (d).

Ryc.1  Podstawowe kategorie kwiatów  liliowca
SweetMalinda

Sweet Malinda (a)

DashingDouble

Dashing Double (b)

Complicated

Complicated (c)

calicospider

Calico Spider (d)

Podział ten przeprowadzony w oparciu o występujące różnice w budowie anatomicznej kwiatów liliowca ma charakter bardzo ogólny i nie wyklucza bardziej analitycznego spojrzenia na każdą z wymienionych kategorii, bądź wzbogacenia podziału o formy pośrednie.

W prezentowanej analizie zajmować się będę głównie kwiatami w formie typowej, te bowiem stanowią głównie przedmiot moich zainteresowań i projektowanych prac hodowlanych. Pozostałym grupom poświęcę relatywnie mniej uwagi.