Ozdobne elementy okwiatu

Ukształtowanie powierzchni działek

Wydaje się, że odbiegające od standardu ukształtowanie powierzchni działek liliowca, polegające na pojawieniu się zmarszczeń na równej i gładkiej powierzchni petali, jest cechą nową, do niedawna niespotykaną. Zainicjowały ją odmiany liliowców o kwiatach żółtych (ryc.83)

Ryc. 83  Pofałdowana powierzchnia działek kwiatów liliowca
EngravedInvitation

Engraved Invitation

EngravedInvitation2

 

PermanentImpression

Permanent Impression

PermanentImpression2

 

smalltownhero  

smalltownhero2

Small-town Hero

Zmarszczenia mają charakter symetrycznego ożebrowania zajmującego całą powierzchnię petali, stanowią oryginalny element dekoracyjny, poprzez nadanie działkom wewnętrznym niespotykanej, ozdobnej faktury. Zwraca uwagę biegnąca z głębi gardzieli ku obwodowi petali wąska rynienka, dzieląca działkę na dwie symetryczne połowy, sprawiająca wrażenie plastycznego ekwiwalentu barwnej wstęgi.

Dotychczasowe prace hodowlane nad odmianami z wyżej opisaną cechą, pozwoliły ją przenieść na jednobarwne odmiany o innej kolorystyce oraz zapewnić jej współistnienie z falbankami w formie klasycznej (ryc.84)

Ryc. 84  Przeniesienie cechy pofałdowanej powierzchni działek petali na wielobarwne odmiany liliowców z falbankami
MysticalSunshine

Mystical Sunhine

SpPatternPlus

Sp. Pattern Plus

EloquentCay

Eloquent Cay

TropicalHotFlash

Tropical Hot Flash

GreatRiftValley

Great Rift Valley

PocketsFullOfSunshine

Pockets Full of Sunshine

bonnieholley

Bonnie Holley

CalypsoBerry

Calypso Beery

Brak większej liczby odmian z plastycznym ukształtowaniem powierzchni petali nie pozwala w chwili obecnej ocenić, na ile ta cecha zechce współistnieć z innymi, dekoracyjnymi elementami okwiatu, a tym samym na ile urozmaici i wzbogaci urodę kwiatów liliowca.

Pojedyncze jednakże odmiany, o bardziej złożonej kolorystyce, ukazujące możliwość podbarwień ożebrowania w kolorze falbanki pozwalają mieć nadzieję,  że może ona w najbliższej przyszłości wytyczyć nowy, atrakcyjny kierunek hodowli liliowców (ryc.85)

Ryc. 85

heavenlyhighwayshome

Heavenly Highway's Home

heavenlyhighwayshome2