Zakończenie

Przedstawione opracowanie jest próbą skatalogowania cech morfologicznych i kolorystycznych, składających się na fenotyp kwiatu liliowca. Mam pełną świadomość niedoskonałości tej pracy, czyniłem ją bowiem w oparciu o dostępną analizę osiągnięć i dokumentację fotograficzną innych,  nie mając po temu dostatecznych doświadczeń własnych.

Uczyniłem to spontanicznie na użytek tych, którzy w naszym kraju podejmują próby twórczej hodowli liliowców, znacznie opóźnionej w uzyskiwanych efektach w stosunku do liderów światowych.

Jak wynika z treści opracowania, liliowiec w swoich zróżnicowanych wcieleniach botanicznych, jest rośliną wyposażoną przez naturę w nieprzebrane bogactwo cech poddających się zabiegom hodowlanym. Tworzy to perspektywę niekończących się możliwości w podejmowaniu twórczych programów hodowlanych, nowatorskich osiągnięć i niespodziewanych satysfakcji.

Z takim przesłaniem i życzeniami a równocześnie z nadzieją pozostaję

Jerzy Bodalski

 

Łódź wiosna 2010 r.