Postęp w hodowli pojedynczych kwiatów liliowców tetraploidalnych

Prezentowane opracowanie chcę poświęcić postępom w hodowli klasycznych, pojedynczych form liliowców tetraploidalnych, jaki dokonał się na świecie w początku bieżącego stulecia. Wybór na te liliowce nie jest przypadkowy, stanowią one bowiem najliczniejszą i najbardziej rozpowszechnioną w uprawie kategorię liliowców, obejmującą wg. danych American Hemerocallis Society 42.233 zarejestrowanych odmian. Z pozoru wydaje się, że postęp hodowli przy tej liczbie zarejestrowanych odmian jest niemożliwy i cechy anatomiczne każdej nowej odmiany mogą jedynie być powtórzeniem innej, uprzednio zarejestrowanej. Okoliczność ta stanowi szczególne wyzwanie dla hodowli liliowców. Jest ono jednocześnie zwielokrotnione trudnościami dla hodowli europejskiej, ze względu na epidemiologiczny zakaz importu liliowców z kontynentu amerykańskiego do Europy. Zakaz ten uniemożliwia dostęp hodowcom w Europie do atrakcyjnych, renomowanych szkółek amerykańskich a tym samym do najbardziej wartościowego dla hodowli materiału biologicznego. Mimo wspomnianych odgraniczeń postęp w hodowli liliowców rozumianych jako stałe tworzenie nowych form w aspekcie morfologicznym i kolorystycznym odbywa się nieustannie, systematycznie, choć może nie jest łatwo dostrzegany. Założona przez mnie w 2010 roku Eksperymentalna Szkółka Liliowców dostosowuje swoje programy hodowlane do pojawiających się nowych kierunków hodowli powszechnej. W mojej ocenie w ostatniej dekadzie naszego wieku co najmniej trzy z nich okazały się dominujące: 1. zmienność morfologiczna budowy kwiatu liliowca i 2. zmienność grafiki i kolorystyki strefy oka 3. rzeźbienie gładkich powierzchni petali.

1. Zmienność morfologicznej budowy kwiatu liliowca

Na przełomie wieków, zgodnie z panującą wówczas modą, pojedyncze kwiaty liliowców tetraploidalnych charakteryzowały się w większości szerokimi płatkami wewnętrznymi (petale), skrywającymi niekiedy w całości znajdujące się pod nimi płatki zewnętrzne (sepale) ryc. 1-4. Było to zgodne z fizjologiczną funkcją płatków zewnętrznych, którym przypisywano rolę rusztowania, na którym opierać miały się strojne, kolorystycznie atrakcyjne dla owadów płatki wewnętrzne.
Fig. 1 Sterling Tribute
Fig. 1 Sterling Tribute Carr 2000
Fig. 2 Smalll World Zachari
Fig. 2 Smalll World Zachari Miller 2001
Fig.3 Ledg.Cinnamon Lace
Fig.3 Ledg.Cinnamon Lace Abajian 2003
Fig.4 Baby Lemonade
Fig.4 Baby Lemonade Trimmer 2005
Powszechnie obecnym elementem ozdobnym kwiatu było w tym okresie oko o różnej szerokości i o różnej kolorystyce, definiowane jako struktura jednobarwna, homogenna, ostro odgraniczona od kolorystki płatków wewnętrznych (ryc.5-8)
Fig.5 Blackberry Jack
Fig.5 Blackberry Jack Trimmer 2002
Fig.6 Blackberry Sunday
Fig.6 Blackberry Sunday Smith 2008
Fig.7 Broadway Dimples
Fig.7 Broadway Dimples Stamile 2008
Fig.8 Beggin for Trouble
Fig.8 Beggin for Trouble Owen 2013
Osiągnięcia Eksperymentalnej Szkółki Liliowców jakkolwiek udane pod względem morfologicznym i kolorystycznym były jedynie potwierdzeniem typu budowy dominujących wówczas odmian liliowców. (ryc.9-12)
Fig.9 Corrida
Fig.9 Corrida Bodalski 2015
Fig.10 Marszalek J.Pilsudski
Fig.10 Marszalek J.Pilsudski Bodalski 2015
Fig.11 Gavroche
Fig.11 Gavroche Bodalski 2015
Fig 12. Napój Miłosny
Fig 12. Napój Miłosny Bodalski 2017
Początek wieku był jednocześnie okresem widocznej ewolucji w budowie kwiatów liliowców tetraploidalnych. Początkowo nieśmiało, w miarę upływu lat coraz częściej zaczęły pojawiać się odmiany, w których zwężone płatki wewnętrzne odsłaniały ukryte dotąd pod nimi płatki zewnętrzne czyniąc z nich pełnoprawny element do prezentacji dekoracyjnych walorów kwiatu. Przeniesienie rysunku z petali na sepale stanowiło novum w hodowli tetraploidalnych kwiatów liliowca. Zwężenie płatków wewnętrznych modyfikowało jednocześnie kształt oka, które ze struktury zbliżonej do okręgu przybierało formy owalu, bądź różnorodnych figur trójpolowych rozbudowanych często w kierunku obwodu petali (Fig13-20).
Fig.13 Celestial Eyes
Fig.13 Celestial Eyes Lambertson 2000
Fig.14 Intelligent Design
Fig.14 Intelligent Design Emmerich 2004
Fig.15 Goldenzelle
Fig.15 Goldenzelle Smith 2006
Fig.16 Little Brandon
Fig.16 Little Brandon Peat 2006
Fig.17 Martin Blondeel
Fig.17 Martin Blondeel Trimmer 2008
Fig. 18 Autumn Concerto
Fig. 18 Autumn Concerto Stamile Pierce 2010
Fig.19 Blockbuster
Fig.19 Blockbuster Gossard 2010
Fig.20 Puppydog Kisses
Fig.20 Puppydog Kisses Gossard 2010
Wyniki własnych prac hodowlanych w tym okresie korespondowały z ogólną tendencją hodowli światowej (Fig 21-28)
Fig. 21 Brunetki Blondynki
Fig. 21 Brunetki Blondynki Bodalski 2015
Fig.22 Sdlg. 575-1
Fig.22 Sdlg. 575-1 Bodalski 2012
Fig.23 Giggle In Canion
Fig.23 Giggle In Canion Bodalski 2018
Fig.24 Sdlg. 507-2
Fig.24 Sdlg. 507-2 Bodalski 2011
Fig.25 Jurij Gagarin
Fig.25 Jurij Gagarin Bodalski 2018
Fig.26 Jej Portret
Fig.26 Jej Portret Bodalski 2014
Fig.27 Majowa Jutrzenka
Fig.27 Majowa Jutrzenka Bodalski 2015
Fig.28 Brunetka …
Fig.28 Brunetka … Bodalski 2014

2. Zmienność grafiki i kolorystyki strefy oka

Kolejnym elementem postępu współczesnej hodowli liliowców tetraploidalnych była graficzna i kolorystyczna przebudowa strefy oka. Niekwestionowanym prekursorem tego kierunku hodowli była zarejestrowana przez Taylora w 1948 roku diploidalna odmiana ‘Aphrodite‘(Fig.29).
Fig. 29 Aphrodite
Fig. 29 Aphrodite Taylor 1948
Pozostanie tajemnicą, dlaczego musiało minąć ponad 60 lat by hodowla liliowców uległa pokusie uzyskania podobnie spektakularnego sukcesu jakim mógł się pochwalić autor tej odmiany. Dokonał tego Bob Faulkner, którego osiągnięcia w hodowli liliowców diploidalnych nie mają odpowiednika w skali światowej. One bowiem były pierwszą kategorią, w której postęp hodowli osiągnął niewiarygodne sukcesy jeszcze wówczas zupełnie nieosiągalne w kategorii liliowców tetraploidalnych (Fig.30-37).
Fig.30 Seedling
Fig.30 Seedling Faulkner 2007
Fig.31 Seedling
Fig.31 Seedling Faulkner 2007
Fig.32 Seedling
Fig.32 Seedling Faulkner 2007
Fig.33 Seedling
Fig.33 Seedling Faulkner 2007
Fig.34 Forty Two Dollar
Fig.34 Forty Two Dollar Faulkner 2009
Fig.35 Leonardo's Perpective…
Fig.35 Leonardo's Perpective… Faulkner 2011
Fig. 36 The Nutcracker
Fig. 36 The Nutcracker Faulkner 2014
Fig.37 Eric S.Simpson
Fig.37 Eric S.Simpson Faulkner 2014
Oko jako jednobarwna, homogenna struktura okalająca obwodem gardziel kwiatu zmieniła się w mozaikę różnorodnych, wielobarwnych, wyrafinowanych graficznie kompozycji. Było zrozumiałe, że hodowla liliowców tetraploidalnych musiała podjąć wysiłki by podobne rozwiązania wprowadzić w obszar własnych osiągnięć hodowlanych. Zrodziła się nowa kategoria kwiatów nazwana „patterned daylilies”. Jednym z pierwszych w tej kategorii liliowców tetraploidalnych były odmiany wyhodowane przez Stamila: Screen Pattern i Get Jiggy (Fig.38,39) ale wkrótce rozbudzone ambicje innych hodowców zaowocowały całym szeregiem nowych odmian.
Fig.38 Screen Pattern
Fig.38 Screen Pattern Stamile 2005
Fig.39 Get Jiggy
Fig.39 Get Jiggy Stamile 2008
Wyróżniające tutaj stały się osiągnięcia Hansena, DeCaire, Ansari, Gossarda a wkrótce po tym wielu innych hodowców (Fig.40-47).
Fig.40 Shock Therapy
Fig.40 Shock Therapy Hansen 2008
Fig.41 Four Beasts in One
Fig.41 Four Beasts in One DeCaire 2009
Fig.42 Heather Grace
Fig.42 Heather Grace Grace 2010
Fig.43 One Night Pollination
Fig.43 One Night Pollination Ansari 2014
Fig.44 Solomon’s Sunrise
Fig.44 Solomon’s Sunrise Ansari 2015
Fig .45 Impact Zone
Fig .45 Impact Zone Gossard 2018
Fig.46 Ominous
Fig.46 Ominous DeCaire 2019
Fig.47 Patterned for Success
Fig.47 Patterned for Success Pierce 2019
Należy podkreślić, że źródłem uzyskania efektu wzorzystej strefy oka w liliowcach tetraploidalnych były liliowce diploidalne poddane konwersji w formę tetra. Lista odmian zasłużonych dla dokonanych przeobrażeń jest długa i z pewnością nie w pełnej formie prezentowana jest poniżej:
 • Ben Lee
 • Colorful Etchings
 • Cosmic Kaleidoscope
 • Crystal Blue Persuasion
 • Dark Mosaic
 • Devil's Footprint
 • Dragons Eye
 • Exotic Echo
 • Kaleidoscope Intrigue
 • Kaleidoscope Jungle Catungle Cat
 • Kaleidoscope Puzzle
 • Lavender Blue Baby
 • Pattern Maker
 • Priscilla's Rainbow
 • Siloam Virginia Henson
 • Super Fancy Face
 • Texas Kaleidoscope
 • Tiger on the Mountain
Własne osiągnięcia Eksperymentalnej Szkółki Liliowców w kategorii wzorzystych liliowców tetraploidalnych podążają za osiągnięciami wiodących szkółek amerykańskich. Uzyskane klony poddawane są obecnie obserwacji i przygotowywane do rejestracji. (Fig.48 - 55).
Fig.48 Seedling
Fig.48 Seedling Bodalski 2018
Fig.49 Seedling
Fig.49 Seedling Bodalski 2018
Fig.50 Seedling
Fig.50 Seedling Bodalski 2018
Fig.51 Seedling
Fig.51 Seedling Bodalski 2018
Fig.52 Seedling
Fig.52 Seedling Bodalski 2018
Fig.53 Pchła Szachrajka
Fig.53 Pchła Szachrajka Bodalski 2015
Fig.54 Seedling
Fig.54 Seedling Bodalski 2019
Fig.55 Seedling
Fig.55 Seedling Bodalski 2018
Podczas gdy program postępu hodowli wzorzystych liliowców tetraploidalnych można byłoby uznać za zamknięty, uważny obserwator odnajdzie jeszcze jedną cechę wyróżniającą uzyskane wyniki hodowlane spośród wszystkich innych. Cechą tą jest wielobarwność rysunku strefy oka a w sposób urzekający prezentują ją odmiany wyhodowane przez Stamile (Fig. 56-59)
Fig.56 Chromacolor
Fig.56 Chromacolor Stamile 2017
Fig.57 King Maker
Fig.57 King Maker Stamile 2017
Fig.58 Blockchain
Fig.58 Blockchain Stamile 2017
Fig.59 Puzzler
Fig.59 Puzzler Stamile 2017

3. Rzeźbienie gładkich powierzchni petali

Kolejną kategorią anatomicznych przeobrażeń cech liliowców tetraploidalnych, które mają swoją własną historię jest wprowadzenie rzeźbienia w budowę płaskiej powierzchni petali. Pierwsze klony prezentujące tą cechę jeszcze w śladowej formie pojawiły się w końcu ubiegłego wieku za sprawą odmian rejestrowanych przez Carr’a i Salter’a (Fig.60-61). Cechowały się one podłużnym ożebrowaniem wyniesionym ponad powierzchnię petali przebiegającym od gardzieli do obwodu płatka niekiedy z promieniowaniem na zewnątrz. Bardziej wyrazisty obraz tej cechy prezentowały późniejsze odmiany Stamile i Carpenter’a (ryc.62-63) i kilku innych autorów, którzy podjęli ten kierunek hodowli.
Fig.60 Sherry Lane Carr
Fig.60 Sherry Lane Carr Carr 1993
Fig.61 Empire Strikes Back
Fig.61 Empire Strikes Back Salter 1997
Fig.62 Bas Relief
Fig.62 Bas Relief Stamile 1999
Fig.63 Song of the Empire
Fig.63 Song of the Empire Carpenter 2004
W początkowym okresie wszystkie rejestrowane odmiany prezentujące płaskorzeźbę petali były do siebie podobne budową i kolorystyką. W mojej ocenie istotny przełom w hodowli tej kategorii liliowców stanowiła odmiana ‘Heavenly Highway’s Home’ zaprezentowana przez Godwin’a w 2009 roku: rozeta złotej płaskorzeźby rzucona na tło jasnoróżowej powierzchni petali wypełniła w całości strefę oka a złocista, gęsto drapowana falbanka petali dopełniła reszty dekoracyjnych walorów odmiany (Fig.64).
Fig.64 Heavenly Highway’s Home
Fig.64 Heavenly Highway’s Home Godwin 2009
Hodowlę rzeźbionych odmian liliowców tetraploidalnych w latach kolejnych rozwinął z powodzeniem Hansen rejestrując jako jedyny na świecie atrakcyjne klony z prezentacją rzeźbienia jako istotnego elementu dekoracyjnego w anatomicznej budowie kwiatu (Fig.65-68)
Fig.65 Dixie Sweetheart
Fig.65 Dixie Sweetheart Hansen 2011
Fig.66 Dressed Like a Lady
Fig.66 Dressed Like a Lady Hansen 2014
Fig.67 Bridge of Sighs
Fig.67 Bridge of Sighs Hansen 2015
Fig.68 Ladybug South Beach
Fig.68 Ladybug South Beach Hansen 2016
Eksperymentalna Szkółka Liliowców zainspirowana osiągnięciami Hansena wprowadziła wśród polskich hodowców program „Bridge” ukierunkowany na hodowlę tetraploidalnych form reliefowych. Ostatnie sezony kwitnienia ujawniły pierwsze kwitnące klony tego programu (Fig.69-72).
Fig.69 Welkome Sławomir
Fig.69 Welkome Sławomir Bodalski 2018
Fig.70 Seedling
Fig.70 Seedling Bodalski 2019
Fig.71 Seedling
Fig.71 Seedling Bodalski 2019
Fig.72 Seedling
Fig.72 Seedling Bodalski 2019
Prezentując osiągnięcia Eksperymentalnej Szkółki Liliowców chciałem jednocześnie wyrazić troskę o losy europejskiej hodowli liliowców. Izolacja od osiągnięć hodowców amerykańskich może motywować do większego wykorzystania własnych możliwości i pomysłów. Najbliższe lata pokażą na ile nieliczne wciąż jeszcze ośrodki hodowli liliowców w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii i innych krajach europejskich w tym w Polsce, potrafią mimo wspomnianych ograniczeń kreować z sukcesem nowatorskie kierunki hodowli liliowców tetraploidalnych.