Historia Cierniowej Korony

W ofercie Kinnebrew, znanego hodowcy amerykańskiego w 2009 roku pojawiła się niezwykle atrakcyjna odmiana z kategorii liliowców strzępiastych (zdjęcie poniżej).

SpacecoastThorny DevilI

Kinnebrew uznał ją za niezwykle cenną i użyteczną w hodowli liliowców strzępiastych eksponując szczególną wartość białych i złocistych "zębów" zdobiących krawędzie petali. 

W komentarzu do prezentowanego liliowca Kinnebrew napisał, iż jeden z gości odwiedzających szkółkę przed nadaniem odmianie ostatecznej nazwy, zaproponował nazwać ją "Crown of Thorns" (Korona cierniowa).

Okazało się to jednak, - jak pisze Kinnebrew, - niemożliwe do spełnienia, - z tego powodu, że nazwę tę nadano już przed laty innej odmianie, innego hodowcy. Siłą rzeczy zarejestrował liliowca pod nazwą "Spacecoast Thorny Devil".

Podążając za wskazanym tropem ustaliłem, że odmianą o nazwie "Crown of Thorns" (Korona cierniowa) okazał się być liliowiec zarejestrowany przez Hardinga w 1994 roku (zdjęcie poniżej).

Crown of Thorns 1

Nie byłoby w tym nic dziwnego ani ciekawego gdyby nie fakt bliźniaczego podobieństwa obu odmian i propozycja złożona przez gościa odwiedzającego szkółkę Kinnebrew, nazwania pokazanego liliowca Crown of Thorns (Koroną Cierniową).

Nie dowiemy się nigdy, czy propozycja ta była życzliwością czy złośliwością ? Wyrazami uznania czy brzydkim podejrzeniem ? Zbieg okoliczności był bowiem na tyle zaskakujący, że może wydawać się mało prawdopodobny. Ale Kinnebrew już o tym nie pisze.

W najlepszym razie możemy odnotować możliwość uzyskania tego samego efektu hodowlanego różnymi drogami. Prezentowane zdjęcia na pewno do tego zachęcają.

SpacecoastThorny DevilI Crown of Thorns 1

1. Spacecoast Horny Devil (Paule Nettles x Karen Stephens)

Kinnebrew (2009)

2. Crown of Thorns (Decatur Piecrust x Sdlg)

Harding (1994)

JB.