Polski akcent w historii liliowców

W informacji podanej przez znanych kolekcjonerów Gatunku Hemerocallis w Europie, małżeństwa Juerg Plodeck i Jianping Zhuang (Szwajcaria), znalazłem wzmiankę o publikacji na temat gatunku Hemerocallis autorstwa naszej rodaczki p. doc. dr Antoniny Sienickiej sprzed ponad 80 laty.

portretHemerocallis fulva f.pleno

Postępując tym śladem ustaliłem, że Antonina Sienicka urodziła się we wsi Zagwizdy w woj. warszawskim 4 czerwca 1898 r., w roku 1927 ukończyła studia fizyko-przyrodnicze z głównym przedmiotem botaniką na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1931 po wykonaniu i obronie pracy doktorskiej promowana została na stopień doktora filozofii.  Tytuł pracy doktorskiej opublikowanej w Acta Societatis Botanicorum Poloniae (vol.VI, zeszyt 3, 1927):

” O budowie kwiatów i procesach tworzenia się pyłku u Hemerocallis fulva fl. pleno”

Do czasu wybuchu II wojny światowej dr Antonina Sienicka była pracownikiem naukowym w Katedrze Botaniki Ogólnej Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, a w latach powojennych, w Katedrze Botaniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Opublikowała wiele wartościowych prac z zakresu anatomii i cytologii roślin oraz dendrologii. Zmarła 13 października 1979 r.

Autorzy wspomnień o doc. dr Antoninie Sienickiej napisali: „ Swoją postawą, zaangażowaniem w pracę naukowa i dydaktyczną oraz pomocą w rozwiązywaniu różnych spraw ludzkich Antonina Sienicka zasłużyła na wielki szacunek i niewygasłą wdzięczność. Pamięć o Niej pozostanie na zawsze w sercach tych, z którymi żyła i pracowała.”

Ten mało znany fakt podaję do wiadomości miłośnikom liliowców.

JB