Wielcy rodzice w hodowli liliowców

Tadeusz Kosmus

W latach 80 i 90 ub. wieku, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej grupa pasjonatów, wśród których byli hodowcy zarówno profesjonalni jak i hobbyści, wprowadziła liliowce na nowy, - wyższy poziom rozwoju. Oczywiście wszyscy oni bazowali na wcześniejszej pracy naukowców-botaników, którzy swoje dokonania hodowlane wyprowadzili z gatunków i odmian botanicznych.

Nowoczesny liliowiec ogrodowy tamtych czasów posiadł cechy, które pośród odmian wyjściowych były zaledwie zarysowane, a często, zupełnie jeszcze nieujawnione. Siłą rzeczy tylko w tej niewielkiej liczbie nowoczesnych odmian, hodowcy ześrodkowali swoje wysiłki, dokonując wielu skrzyżowań. I tak lawinowo powstawały kolejne nowe odmiany, tym liczniejsze, im bardziej zaskakujące i fascynujące efekty ujawniały się pośród siewek.

W ramach tytułowego rozważania pragnę ukazać, które z używanych powszechnie odmian zasłużyły się w sposób szczególny w tym wielkim procesie doskonalenia liliowca. Konieczność używania stosunkowo niewielkiej liczby odmian, z jednej strony zawęża analizę, ale z drugiej daje obfite wnioski ukazując bogactwo i różnorodność cech tychże odmian, jako że użyte zostały w niezliczonych skojarzeniach hodowlanych. Wskazuje to na wręcz niewyczerpane możliwości skupione w ich kodzie genetycznym.

Jedynym wymiernym świadectwem „zasług” poniesionych przez określoną i zdefiniowaną odmianę w procesie doskonalenia liliowca jest jej udział w kreowaniu nowych odmian, lub innymi słowy, liczba dzieci, które powstały w wyniku skrzyżowań z jej udziałem.

Prowadzone w tym zakresie statystyki pozwalają wskazać, które spośród wielu tysięcy odmian liliowców cieszyły się w przeszłości największą popularnością i które w procesie kształtowania współczesnego oblicza kwiatu liliowca posiadają największe zasługi.

Na niżej zamieszczonych rycinach przedstawiono Wielkich Rodziców w historii hodowli liliowców w ubiegłym wieku. Obok nazw pod zdjęciami umieszczono w nawiasach liczbę nowo powstałych  odmian z udziałem każdego z Wielkich Rodziców.

001 Idas Magic2

IDA'S MAGIC (367)

002 Ed Brown

ED BROWN (326)

003 Wedding Band

WEDDING BAND (292)

004 Admiral's

ADMIRAL'S BRAID (268)

005 Betty Warren

BETTY WARREN WOODS (213)

006 Fooled Me

FOOLED ME (128)

007 Spacecoast_Starburst

SPC.STARBURST (128)

008 Court Magician

COURT MAGICIAN (115)

009 Daring dilemma

DARLING DILEMMA (113)

010 Wisest  of Wizards

WISEST OF WIZARD (110)

011 Awesome Blossom

AWESOME BLOSSOM (103)

012 Something Wonderful

SOMETHING WONDERFUL (101)

013 Sherry Lane Carr

SHERRY LANE CARR (95)

014 Darla Anita

DARLA ANITA (88)

015 Chance Encounter

CHANCE ENCOUNTER (86)

016 forestlake-ragamuffin-lg

FORREST LAKE RAGAMUFFIN (86)

017 Great White

GREAT WHITE (80)

018 Victorian Lace

VICTORIAN LACE (76)

019 Darling  Deception

DARLING DECEPTION (59)

020 Belle Sera

BELLA SERA (56)

021 DIAMONDS  AND PEARLS

DIAMONDS AND PEARLS (53)

022 Elizabeth Salter

ELIZABETH SALTER (52)

023 Fortune's Dearest

FORTUNE'S DEAREST (50)

024 Sabine Bauer

SABINE BAUR (48)

025 Roses In Snow

ROSES IN SNOW (46)

026 Larry Grace

LARRY GRACE (45)

027 Belle Cook

BELLE COOK (41)

028 Startle

STARTLE (39)

029 Moment in the Sun

MOMENT IN THE SUN (38)

030 John Peat

JOHN PEAT (38)

031 MANDALY BAY MUSIC

MANDALAY BAY MUSIC (37)

032 destined to See

DESTINED TO SEE (37)

033 Michael Miller

MICHAEL MILLER (37)

034 Magic Amethyst

MAGIC AMETHYST (32)

036 day_primal_scream

PRIMAL SCREAM (23)

035 Reyna

REYNA (21)

Zbiór ten zawiera odmiany, które nie tylko ówcześnie ale również aktualnie mają swój wielki wkład w postępie rozwoju nowoczesnego liliowca.

Oceniając wielokrotność używania w pracach hodowlanych kolejnych odmian należy stwierdzić, że wynikało to zarówno ze wspomnianego ograniczonego wyboru ale też zapewne z ukształtowanej mody, a w dalszej dopiero perspektywie sytuować można świadomy i celowy dobór hodowcy. Nie sposób jednak nie uznać, że część wymienionych odmian posiada szczególne cechy predestynujące je do ciągłego właściwie wykorzystywania w procesie hodowlanym. Zobaczyć to można analizując użyte najstarsze odmiany rodzicielskie u odmian zarejestrowanych w ostatnich kilku latach. Oto kilka przykładów:

037 Blue Magician

BLUE MAGICIAN

Ida's Magic x

Court Magician

Nichols '04

038 ANNETTE MAGIC

ANNETTE'S MAGIC

Ed Brown x

Forestlake Ragamuffin

Rice '04

039 Humble   Companio

HUMBLE COMPANIO

Ed Brown x

Something Wonderful

Netherton '05

040 Eternitys Shadow

ETERNITYS SHADOW

Wedding Band x

Secret Splendor

Petit '96

041 Bubbling Edge

BUBBLING EDGE

Darling Dilemma x

Wedding Band

Collins '96

042 Annonciata

ANNONCIATA

Souvenir D'Afrique x

Admiral's Braid

Harrison '06

043 Claudette J. Collins

CLAUDETTE J. COLLINS

Betty Warren Woods x

Admiral's Braid

Collins '02

044 Banzai

BANZAI

Fooled Me x

Holiday Delight

Reilly '96

045 Belle Isle Summer

BELLE ISLE SUMMER

Fooled Me x

unknown

Roycroft '02

046 Exuberant Lady

EXUBERANT LADY

Spacecoast.Starburst x

Arabian Magic

Gomez '05

047 Forsyth Spellbinder

FORSYTH SPELLBINDER

Velvet Beads x

Spacecoast Starburst

Lefever '05

048 Mage Quest

MAGE QUEST

Irving Shulman x

Court Magician

Salter '93

049 Ninja Knight

NINJA KNIGHT

Court Magician x

Tet. Grand Masterpiece

Moldovan '90

050 Benjamin

BENJAMIN

Heavenly Dragon x

Daring Dilemma

Pickles '98

051 In style

IN STYLE

Wisest of Wizard x

Wild Mustang

Marryott '06

052 Gavin Petit

GAVIN PETIT

Awesome Blosson x

(siewka x Only Believe)

Petit '05

053 Kelly's Yellow Dress

KELLEY'S YELLOW DRESS

Betty Warren Woods x

Something Wonderful

Waldrop '02

054 Alicia Burns

ALICIA BURNS

Something Wonderful x

Fooled Me

Pickles '03

055 Catching the Light

CATCHING THE LIGHT

Betty Warren Woods x

Sherry LAne Carr

Jarvis '03

056 Dilemma

DILEMMA

Larry Grace x

Darla Anita

Maryott '06

Niniejsza analiza nie jest w stanie objąć całości zagadnienia, z uwagi na obszerność materii odmianowej; w sposób świadomy nie ujmuje form diploidalnych. Mimo tego mam nadzieję, że opracowanie to stanie się pewnego rodzaju punktem odniesienia, do ewentualnej krytycznej oceny i może koniecznych uzupełnień. Wszystkich zainteresowanych analizą form rodzicielskich zarejestrowanych odmian, w szerszym wymiarze niż tu uczyniłem, odsyłam do internetowych baz danych:

AHS Daylily Cultivar Search:  http://www.daylilies.org/Daylily DB/

Tinker’s Gardens Daylily Database:  http://db.tinkersgardens.com/?script=1

Super-Mamas & Super Papas:

http://members.cox.net/hiddeninthecity/SUPER-MAMAS%20&%20SUPER-PAPAS.htm

Przedstawiając niniejsze opracowanie, pragnę zwrócić uwagę SZANOWNEGO HODOWCY, na konieczność wnikliwej analizy uzyskanego w wyniku krzyżowania materiału roślinnego, która powinna w wyniku żmudnego i niestety trwającego ok.6-7 lat procesu testowania i obserwacji doprowadzić do wyłowienia siewek mających walor „WIELKIEGO RODZICA”. Uzyskanie w swoim programie hodowlanym takich oryginalnych, niepowtarzalnych siewek, będzie skutkowało sukcesem w dalszej pracy nad wprowadzeniem do rejestru polskich odmian liliowców.