Założenia programowe szkółki

  • Określenie możliwości przystosowawczych odmian liliowców z kategorii evergreen i semievergreen do warunków klimatycznych w Polsce
    • możliwości przetrwania okresu zimowego (znaczne spadki temperatury, duża pokrywa śnieżna
    • wpływu zmiany warunków klimatycznych na wzrost, kwitnienie, cechy morfologiczne okwiatu, plenność i płodność roślin
  • Określenie różnic w możliwościach przystosowawczych do warunków klimatycznych i środowiskowych Polski, między roślinami uzyskanymi z mnożenia wegetatywnego, a pozyskanymi z nasion wysiewanych w warunkach naszego klimatu
  • Popularyzacja liliowców i wiedzy o postępach hodowli liliowców na świecie
  • Popularyzacja idei twórczej hodowli liliowców w Polsce i rejestracji polskich odmian w rejestrach międzynarodowych